Η ΕΡΤ δίνει βήμα στη Δημοσιογραφία των Πολιτών

Για πρώτη φορά η Δημόσια Τηλεόραση, στις 16 Ιουνίου, έδωσε βήμα στα Κοινωνικά Δίκτυα, για το αύριο της ενημέρωσης και της συμμετοχικής δημοσιογραφίας. Η εκπομπή αυτή ήταν αποτέλεσμα της "συνάντησης" των εργαζομένων της ΕΡΤ με τις αλληλέγγυες ομάδες του Διαδικτύου, που συνέβη αμέσως μετά την απόφαση για την διακοπή λειτουργίας της Δημόσιας Τηλεόρασης και την αντίδραση που προκάλεσε.Στην πρώτη αυτή προσέγγιση της ΕΡΤ με τα Ανεξάρτητα Ψηφιακά Μέσα, συμμετείχαν δημοσιογράφοι από τα Radiobubble, The Press ProjectOmnia TV και Amagi Radio και η Αγγελική Γαζή (καθηγήτρια επικοινωνίας και διαδικτύου στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου).

Λίγες ημέρες αργότερα, και σε συνέχεια της παραπάνω εκπομπής, την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στο προαύλιο του κατειλημμένου ραδιομεγάρου της ΕΡΤ έγινε μία δεύτερη συζήτηση, με πρωτοβουλία του τμήματος πολυμέσων της ΕΡΤ, με θέμα «outsourcing social media: η εμπειρία της ΕΡΤ και πως μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον». Στη συζήτηση συμμετείχε το Radiobubble, μαζί με τα Omnia TV, Δρομογράφος, Mind the Cam και GatheRate. Επίσης συμμετείχε και εκπρόσωπος του Δικτύου για τη Δικτυακή Απελευθέρωση DLN (Digital Liberation Network).


Το ανοικτό τραπέζι, που συντόνισε ο Β. Βασιλόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πολυμέσων της ΕΡΤ. Σε αυτή τη δεύτερη επαφή της ΕΡΤ με τα κοινωνικά δίκτυα, συζητήθηκαν οι εμπειρίες από τη συνεργασία της κοινωνίας του Διαδικτύου με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και πού αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχεια. Κατατέθηκαν προτάσεις για τη δημιουργία μίας νέας, όχι πια κρατικής, αλλά κοινωνικής τηλεόρασης και πώς αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των social networks. Συζητήθηκαν από τους νέους κώδικες επικοινωνίας έως τα ζητήματα αλλαγής φιλοσοφίας, και από τις νομικές παραμέτρους μέχρι τις τεχνικές διαδικασίες μίας τέτοιας μετάβασης.