Ο απολογισμός του πρώτου εκπαιδευτικού κύκλου του Hackademy

Το ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στα Νέα Μέσα και το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο ολοκληρώθηκε σε μία περίοδο 16 εβδομάδων και είχε συνολική διάρκεια 96 ωρών.
Εξ αυτών, οι 72 ήταν κοινές για τα δύο τμήματα και στις υπόλοιπες 24 καλύφθηκαν θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά τη δημοσιογραφία και το ραδιόφωνο αντίστοιχα για τα δύο τμήματα.

Τον πρώτο κύκλο σπουδών, παρακολούθησαν 10 καταρτιζόμενοι και συμμετείχαν 21 εκπαιδευτές και εισηγητές. Οι εκπαιδευτές (επαγγελματίες δημοσιογράφοι, πολίτες δημοσιογράφοι που ειδικεύτηκαν σε θέματα νέων μέσων ασκώντας τη δημοσιογραφία στην πράξη, καθώς και ακαδημαϊκοί) προέρχονταν από ένα ευρύτατο φάσμα του χώρου των νέων τεχνολογιών, της δημοσιογραφίας, των media, της επικοινωνίας, και του ραδιοφώνου.

Από τις 18 συνολικά θεματικές ενότητες των δύο προγραμμάτων, οι 10 ήταν κοινές στα δύο τμήματα και μπορούν να χωριστούν σε τρεις ευρύτερες ενότητες: [1] Τεχνικά θέματα - Διαδίκτυο, [2] Δημοσιογραφία των Πολιτών και [3] Επικοινωνία. Οι υπόλοιπες 8 θεματικές, κάλυψαν ειδικευμένα θέμα στα τμήματα της δημοσιογραφίας και του ραδιοφώνου.

Το κυρίως πρόγραμμα εκπαίδευσης, συμπληρώθηκε από 4 ολοήμερα σεμινάρια και workshops με αντικείμενα την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και των φορητών συσκευών για το ρεπορτάζ, τη Δημοσιογραφία των Πολιτών, τα πνευματικά δικαιώματα και τις ψηφιακές ελευθερίες. Τα σεμινάρια αυτά, πέραν των εκπαιδευόμενων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα των 96 ωρών, παρακολούθησαν και 10 ακόμη πολίτες, φοιτητές και επαγγελματίες δημοσιογράφοι.

Πέρα από τα παραπάνω, οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών εφαρμογών του εκπαιδευτικού τους αντικειμένου. Αναλυτικότερα, στην περίοδο των 16 εβδομάδων ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευσης στους παρακάτω τομείς:
 • Οργάνωση και λειτουργία εικονικής αίθουσας σύνταξης, αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. 
 • Οργάνωση και διεξαγωγή αρχειακής δημοσιογραφικής έρευνας στο Διαδίκτυο.
 • Κάλυψη δημόσιας εκδήλωσης με smart phones και εκπομπή βίντεο σε πραγματικό χρόνο (live streaming).
 • Κατασκευή ειδησεογραφικού ιστολογίου με ενσωμάτωση ειδικευμένων εργαλείων live blogging και live streaming. 
 • Κάλυψη τρέχουσας ειδησεογραφίας μέσω κοινωνικών δικτύων (Twitter και Facebook).
 • Πρακτική χρήση πλατφορμών συνεργασίας (online collaboration).
 • Λήψη, επεξεργασία και ανάρτηση βίντεο στο Διαδίκτυο.
 • Σχεδιασμός, συγγραφή και εκπομπή ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων.
 • Δημιουργία και επεξεργασία ραδιοφωνικού podcast.
 • Σχεδιασμός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού προγράμματος.
Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες πρακτικές εργασίες ολοκληρώθηκαν εκτός των 96 ωρών του κάθε προγράμματος, αυξάνοντας κατά πολύ το συνολικό χρόνο εργασίας των καταρτιζόμενων. Κάποιες από αυτές, όπως για παράδειγμα η οργάνωση και λειτουργία της εικονικής αίθουσας σύνταξης και η δημοσιογραφική έρευνα, συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, με την εξέλιξή τους να παρακολουθείται και να αξιολογείται συστηματικά.


Συνολικά, οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων σχετιζόμενων με τα Νέα Μέσα:
 •  Ήρθαν σε επαφή με τα νέα επαγγελματικά και επιχειρησιακά μοντέλα καθώς και τις προοπτικές που ανοίγει το Web 2.0. 
 • Απέκτησαν πρακτική γνώση στον προγραμματισμό σε html και την επεξεργασία, εικόνας, ήχου και βίντεο. 
 • Γνώρισαν και αξιοποίησαν δεκάδες ειδικευμένα για το αντικείμενό τους εργαλεία του Διαδικτύου (live blogging, collaboration tools, video editing και streaming κ.α.). 
 • Επίσης, εμβάθυναν στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, τόσο για την εργασία όσο και για την επικοινωνία. 
 • Παρακολούθησαν τα κυριότερα case studies Δημοσιογραφίας των Πολιτών και Ψηφιακού Ακτιβισμού των τελευταίων ετών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 • Διδάχτηκαν τις βασικές αρχές του data journalism και της επικοινωνίας στα Νέα Μέσα. 
 • Στο δημοσιογραφικό τμήμα, παρουσιάστηκαν οι αρχές της έρευνας, της δεοντολογίας και του δημοσιογραφικού λόγου.
 • Στο τμήμα του ραδιοφώνου, η σκηνοθεσία της εκπομπής, ο σχεδιασμός του προγράμματος ενός ραδιοφωνικού σταθμού, οι αρχές και η κουλτούρα του podcasting και οι ιδιομορφίες του ραδιοφωνικού λόγου με έμφαση, εκτός των άλλων και στις ασκήσεις ορθοφωνίας και αγωγής του λόγου.
Και τώρα τι;

Το κρίσιμο ερώτημα του κάθε καταρτιζόμενου σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και περιβάλλον υψηλής ανεργίας: Πώς θα αξιοποιήσει την γνώση και εμπειρία που απέκτησε, στην εύρεση εργασίας;

Το πρόγραμμα του Hackademy στα Νέα Μέσα και το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο σχεδιάστηκε με στόχο τη δημιουργία αιχμών σε παραδοσιακά επαγγέλματα που βρίσκονται σε κρίση, εκτός των άλλων και λόγω της αδυναμίας αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Παίρνοντας στοιχεία από τις πιο πρόσφατες έρευνες πανεπιστημίων του εξωτερικού και συνδυάζοντάς τα με δεδομένη εμπειρία επαγγελματιών του χώρου, το Hackademy ήρθε να καλύψει την ανάγκη της εποχής και να ανοίξει νέες επαγγελματικές και επιχειρησιακές προοπτικές. Πιο συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τον κύκλο των 16 εβδομάδων μπορούν να αναζητήσουν εργασία, είτε και να επιχειρήσουν αυτόνομα στους παρακάτω χώρους:
 • Μέσα Ενημέρωσης
 • Ραδιόφωνο
 • Εταιρικά Γραφεία Tύπου και Επικοινωνίας
 • Κοινότητες, οργανώσεις, σωματεία και ΜΚΟ
Στα παραπάνω, είναι δυνατόν να θεμελιώσουν νέα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το Διαδίκτυο και ευρύτερα τις νέες τεχνολογίες.Το μέλλον

Το εκπαιδευτικό υλικό του ταχύρυθμου σεμιναρίου, θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός εντύπου, εισαγωγικού στα Νέα Μέσα. Τμήμα αυτού του υλικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Hackademy και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο τις ερχόμενες εβδομάδες.

Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων στα Νέα Μέσα και το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, σχεδιάζονται και άλλα αυτόνομα σεμινάρια/ημερίδες, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερωθούν έγκαιρα.

Τέλος προγραμματίζουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο (ετήσιο) κύκλο κατάρτισης για αρχάριους.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: hackademy.radiobubble@gmail.com