13/4 Σεμινάριο: Ιδιωτικότητα / Πνευματικά Δικαιώματα / Ψηφιακές Ελευθερίες, με τους Πρόδρομο Τσιαβό & Αντώνη Μπρούμα

poster: MindThe_Gab

Σάββατο 13 Απριλίου 2013
Σεμινάριο:  Ιδιωτικότητα, Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακές Ελευθερίες
με τους Πρόδρομο Τσιαβό & Αντώνη Μπρούμα
11πμ έως 6μμ στο Colab Πετράκη 28 (Σύνταγμα, Μητρόπολη)

O Πρόδρομος Τσιαβός έχει εκτεταμένη εμπειρία ως σύμβουλος σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό χώρο.
Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας, ανεξάρτητος ερευνητής και ακτιβιστής των ψηφιακών δικαιωμάτων.


Αναλυτικότερα, στο σεμινάριο, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
  •   Δημοσιογραφία, ΜΜΕ & Προσωπικά Δεδομένα
  •   Η Προστασία του Απορρήτου στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Πρόδρομος Τσιαβός
  •   Πνευματική Ιδιοκτησία & Δημοσιογραφία : Ζητήματα στο Διαδίκτυο
  •   Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία.
Αντώνης Μπρούμας
  •   Οι Ψηφιακές Ελευθερίες στο Σύνταγμα και στη Νομοθεσία
  •   Περιορισμοί της Ελευθερίας Έκφρασης στο Διαδίκτυο: Η Ποινική Διάσταση
Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με οδηγίες επί νομικών θεμάτων βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων (πότε έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, ποιός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να αξιοποιώ δημοσιογραφικές πηγές κ.α.)

Μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μέσω email στη διεύθυνση hackademy.radiobubble (at) gmail.com