Η νέα δημοσιογραφική "οικολογία"

Η μορφή της δημοσιογραφίας που αναπτύσσεται από τα Νέα Μέσα είναι εκείνη της διπλής κατεύθυνσης. Ο δημοσιογράφος παύει να αποτελεί την αυθεντία που βρίσκει, αναλύει, περιγράφει και διαδίδει την είδηση. Ο πολίτης παύει να αποτελεί παθητικό αναγνώστη, δέκτη της δημοσιογραφικής αυθεντίας. 

Η βασική λέξη στη νέα αυτή μορφή είναι: συμμετοχή.

Ακολουθούν, τα σημεία-κλειδιά της φιλοσοφία που διέπει τη δημοσιογραφική κατάρτιση στα Νέα Μέσα (New Media) του Hackademy:ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Σκοπός Δημοσιογραφίας

Σκοπός Δημοσιογραφίας
Να παρέχει στην κοινωνία την πληροφόρηση που χρειάζεται για να είναι αυτεξούσια και ελεύθερη Να ενημερώνει, εμπνέει και κινητοποιεί τους ανθρώπους να γίνουν ελεύθεροι και αυτεξούσιοι πολίτες.

Η Δημοσιογραφία ως...

Η Δημοσιογραφία ως...
Διάλεξη Συμμετοχή
Ένας προς πολλούς Πολλοί προς πολλούς
Μικρή ανοχή σε πειραματισμούς Κοινωνία της καινοτομίας
Κεντρική διοίκηση Σύνδεσμος μεταξύ πολιτών
Γνωσιοκεντρισμός Σχεσιακό επίκεντρο
Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση Έγκαιρη, έγκυρη και διάφανη ενημέρωση

Ο Δημοσιογράφος ως...

Ο Δημοσιογράφος ως...
Εξωτερικός παρατηρητής Μέλος της κοινωνίας
Μοναχικός λύκος Συνεργατικός
Ειδικός, κριτής της αλήθειας Συντονιστής, εξυπηρετητής, αξιολογητής
Ψύχραιμος επαγγελματίας Πολίτης ή/και επαγγελματίας (με επίκεντρο τη μίξη ιδιοτήτων)
Συντηρητικός δημιουργός περιεχομένου Καινοτόμος δημιουργός περιεχομένου

Η Ειδησεογραφία...

Η Ειδησεογραφία...
Πηγάζει από το εσωτερικό του δημοσιογραφικού οργανισμού Πηγάζει από πολλούς ανθρώπους και τόπους
Περιορίζεται από προθεσμίες Ξετυλίγεται διαρκώς
Μεταφέρεται από ένα κυρίαρχο μέσο Μεταφέρεται από πολλά μέσα/παράλληλα (π.χ. έντυπο, εκπομπή, podcast κ.α.)

Το Περιεχόμενο...

Το Περιεχόμενο...
Δημιουργείται από και ανήκει στον εκδότη Δημιουργείται από και ανήκει στο κοινό
Εγείρει Εμπνέει τη συμμετοχή
Απαντά στα πού, πώς, πότε, ποιος και γιατί Απαντά στα πού, πώς, πότε, ποιος, γιατί και τι είναι δυνατό να γίνει τώρα
Εξυπηρετεί τη διαφήμιση Εξυπηρετεί το ευρύτερο καλό
Ενημερώνει Ενημερώνει, συνδέει ανθρώπους και ιδέες
Έχει επίκεντρο τον συντάκτη Έχει επίκεντρο την κοινωνία

Η Οικονομία...

Η Οικονομία...
Έσοδα από διαφήμιση και πώληση είδησης-προϊόντος Έσοδα και υποστήριξη από πολλαπλές πηγές
Μεγάλο κόστος παραγωγής και διανομής Χαμηλό κόστος παραγωγής και διανομής
Το κύριο κόστος δεν προέρχεται από τη δημοσιογραφική εργασία Το κύριο κόστος προέρχεται από τη δημοσιογραφική εργασία
Κινείται με βάση το κέρδος Κινείται με βάση την αποστολήH παραπάνω ανάλυση των δύο μοντέλων, προέρχεται από την πρωτοβουλία Journalism that matters