Transmedia, αυτός... οι άγνωστοι


Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δεχόμαστε από τον κόσμο που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο hackademy αφορά την άγνωστη έκφραση Transmedia.

Transmedia αποτελεί μέθοδο αφήγησης μίας ιστορίας με πολλαπλούς τρόπους και από πολλαπλά μέσα. Με την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών μεθόδων αφήγησης (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές, παιχνίδια) ο παραγωγός transmedia προσεγγίζει διάσπαρτο ακροατήριο δια μέσου πολυάριθμων οδών επικοινωνίας, παραδοσιακών και ηλεκτρονικών. Όλες μαζί αυτές οι επιμέρους αφηγήσεις συνυφαίνουν την γενικότερη ιστορία.

Αν και τα transmedia δεν συναρτώνται με το Διαδίκτυο και τα Νέα Μέσα, το Internet και ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την ιδανική πλατφόρμα για την ανάπτυξή τους.


Ένα παράδειγμα δημοσιογραφικού τύπου transmedia με χρήση του Internet, είναι η κάλυψη μίας δημόσιας εκδήλωσης. Η γενικότερη αφήγηση περιλαμβάνει τον τόπο, τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, το περιεχόμενο των ομιλών, τις αντιδράσεις του κοινού και τη συζήτηση που ακολουθεί. Η παραδοσιακή μονοδιάστατη έντυπη δημοσιογραφία θα σήμαινε την παρακολούθηση της εκδήλωσης από έναν ρεπόρτερ και στη συνέχεια την καταγραφή του γεγονότος -μέσα από την προσωπική του ματιά- με (περιορισμένου μεγέθους) κείμενο και ενδεχομένως φωτογραφίες, στο έντυπο όπου εργάζεται.

Η χρήση transmedia από την άλλη μεταφράζεται ως εξής:

Ένας ή πολλοί συμμετέχοντες στην εκδήλωση περιγράφουν τα τεκταινόμενα σε πραγματικό χρόνο και με πολλαπλές μεθόδους, όπως το twitter, το facebook και οι λοιπές πλατφόρμες microblogging. Επιπροσθέτως, συμπληρώνουν από απόσταση σχετικές αναρτήσεις σε ένα ή περισσότερα blogs ή sites. Μπορούν, επίσης, να στέλνουν -πάλι σε πραγματικό χρόνο- ήχο ή και βίντεο (streaming) από την εκδήλωση.

Εκείνο όμως που κάνει ξεχωριστά τα transmedia είναι η διάδραση με το ακροατήριο. Στο παράδειγμά μας, το κοινό που παρακολουθεί τη συγκεκριμένη αφήγηση, μπορεί να σχολιάσει, να συμπληρώσει πληροφορίες, ή ακόμη και να απευθύνει ερωτήσεις στα μέλη της εκδήλωσης (σ.σ. δηλαδή ουσιαστικά να συμμετέχει σε αυτήν). Τόσο το Διαδίκτυο, όσο και οι τεχνικές εφαρμογές όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα smartphones και τα tablets, του παρέχουν τα εργαλεία για αυτή του τη συμμετοχή.

Με παρόμοιο τρόπο μπορεί ένας συγγραφέας να αφηγηθεί μία φανταστική ιστορία, ένας μελετητής να παρουσιάσει την έρευνά του, ένας παραγωγός ντοκιμαντέρ να μεταφέρει τις εμπειρίες του από την άλλη άκρη του κόσμου κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι προφανές ότι το ακροατήριο γίνεται μέρος της δυναμικά εξελισσόμενης αφήγησης. Άλλωστε, η μέθοδος των transmedia χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, κυρίως σε διαδραστικές εφαρμογές, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, παιχνίδια, ακόμη και βιβλία.

Παράδειγμα Transmedia
Cathy's book: Τριλογία βιβλίων μυστηρίου για έφηβους, που εκδίδονται από το 2006, και μετατρέπουν τους αναγνώστες σε ήρωες της ιστορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέθοδοι των transmedia διδάσκονται και στους δύο κύκλους σεμιναρίων "Νέα Μέσα" και "Διαδικτυακό Ραδιόφωνο" του hackademy