Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής σε κάποιο από τα προγράμματα του Hackademy, παρακαλούμε συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο Σπουδών και ένας από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να μας στείλτε e-mail στο hackademy.radiobubble (at) gmail.com .